Zabezpieczenie

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Hipoteka to najczęściej wybierana przez banki opcja zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Ponieważ dzięki takiemu zabezpieczeniu bank jest w stanie egzekwować swoje należności wobec dłużnika. Ponadto kredyty hipoteczne zabezpieczają dla banku możliwość odzyskania nieruchomości od dłużnika, jeśli ten nie spłaci swojej należności w całości wraz z odsetkami. Ustanawiając hipotekę właściciel nieruchomości nie może dokonywać czynności, które zmniejszałyby jej wartość poniżej nominalnej wartości hipoteki. Tak więc właściciel nieruchomości, na którą ustanowiona jest hipoteka nie może na przykład dokonać częściowej rozbiórki nieruchomości lub zaniechać rozpoczętego remontu, wszystkie te kwestie reguluje oczywiście umowa hipoteczna. Hipoteka może być ustanowiona na dwa sposoby. Może być to hipoteka zwykła lub kaucyjna. Zwykła jest z góry obliczona i zawiera w sobie kwotę należności, odsetki oraz ewentualne koszty związane z egzekucją należności, jeśli dłużnik nie jest wypłacalny. Hipoteka kaucyjna zaś zawiera górną granicę kwoty należności i ten rodzaj hipoteki jest ustanawiany w przypadku kredytów w obcej walucie. Ponieważ bank nie zna przyszłego kursu danej waluty, tak więc ustala granicę na danej wysokości, aby ubezpieczyć się od ewentualnej straty. Oczywiście wraz ze zmianą kursu waluty należność jaką należy zapłacić dla banku rośnie lub maleje, jednak w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy ustalonej w umowie. Po otrzymaniu od banku stosownego zaświadczenia o otrzymaniu kredytu hipotecznego należy udać się do sądu i tam poprosić o wpis hipoteki do księgi wieczystej danej nieruchomości. Wpis do księgi wieczystej jest niezbędny zarówno dla dłużnika jak i dla banku. Niestety opieszałość polskich sądów może skutkować tym, że cały proces wpisywania do ksiąg wieczystych może potrwać nawet kilka miesięcy. Jest to spowodowane brakiem stosownej ustawy, która regulowałaby pracę tego organu administracyjnego.


Przeczytaj na innych stronach

Informacje o uprawie czosnku

Wejdź uprawa czosnku, sprawdź jak sadzić czosnek, nawozić, pielęgnować, zapobiegać chorobom i szkodnikom oraz w jakich warunkach przechowywać czosnek.

Nożyce ogrodnicze

Wybierz odpowiedni sekator i nożyce ogrodnicze – http://abc-ogrodnictwa.pl/narzedzia-sekatory-nozyce.